ALL ஆன்மீகம் NEWS VIDEO
எம்.சி.ரோடு ஜவுளிக்கடைகள் திறப்பு
June 1, 2020 • Dharmalingam

எம்.சி.ரோடு ஜவுளிக்கடைகள் திறப்பு

மார்ச் மாத இறுதியில் corona லாக் டவுன் பிறகு 70 நாட்களுக்கு பின்னர்  

எம்.சி.ரோடு ஜவுளிக்கடைகள் இன்று திறக்கப்பட்டன